SChem – solution for the silicates

SChem was founded in 2013. At present, the primary focus is on research and development of special inorganic chemistry, especially in silicates and salts. Part of our business is consulting in the field of application maintenance and adjustment of production processes. Based on the requirements of our clients, we are able to produce and deliver products in required quality and time.

Utmost care and labor organizations provide effective solutions to all the problems that come to us by our clients turn.


„Filmotvorná vodní skla pro stavební průmysl“

Společnost SChem a.s. realizuje projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012500 s názvem „Filmotvorná vodní skla pro stavební průmysl“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, poskytovatele dotace Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj filmotvorného vodního skla pro stavební průmysl určeného k ošetření betonových povrchů. Smyslem vyvinutého produktu bude zajistit hloubkové zpevnění ošetřeného betonu a současně signifikantně zvýšit jeho odolnost vůči působení vody, kyselin a škodlivých chemikálií. Hlavním výsledkem projektu bude ověřená technologie výroby filmotvorného vodního skla pro stavební průmysl, vedlejším výsledkem bude užitný vzor téhož produktu.

Doba realizace projektu: 1. 12. 2017 – 31. 10. 2020